Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Vision Commodities

1. Tải và cài đặt phần mềm
1.1. Tải phần mềm: Truy cập và tải từ website: http://anyholdings.vn/
1.2. Cài đặt
Sau khi tải thành công phần mềm giao dịch, khách hàng giải nén và cho chạy cài đặt. Sau cài đặt xong; trên màn hình desktop sẽ hiện biểu tượng của phần mềm giao dịch hàng hóa của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.
2. Đăng nhập

Đối với khách hàng đăng nhập lần đầu – Hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ cái thường, chữ cái viết hoa, số, ký tự đặc biệt.

3. Xem bảng giá

– Chọn Tab Thông tin thị trường/Hàng hóa/Bảng giá

– Thêm/Bớt, lựa chọn hàng hóa hiển thị trên bảng giá:

Bước 1. Chọn biểu tượng  góc phải bên trên màn hình.

Bước 2. Chọn biểu tượng  và đánh dấu ✓để lựa chọn hiển thị hàng hóa.


4. Đặt lệnh
Vào Tab Giao dịch/Đặt lệnh  (hoặc double click vào mã hàng hóa muốn giao dịch trên bảng giá)

Giao diện form Đặt lệnh:

Ghi chú:

– Hạn mức vị thế còn lại = Hạn mức trạng thái của TKGD – OI (tổng vị thế mở đang nắm giữ của TKGD đó).

– Mã hợp đồng: Được lựa chọn Mã hợp đồng. Hiển thị cả mã hợp đồng và tên đầy đủ của hàng hóa + tháng đến hạn (Ví dụ: ZFES20- Đậu tương tháng 1/2020)

– Số lot mở tối đa: Số hợp đồng tối đa có thể mở thêm (lệnh cùng chiều với vị thế đang mở nếu đang có vị thế mở với hợp đồng này). Được tính = Ký quỹ khả dụng / [ Mức ký quỹ ban đầu MXV (nguyên tệ) * Tỷ giá quy đổi + 2 * Phí hàng hóa thiết lập cho từng TKGD ]. Lấy số nguyên được làm tròn xuống.

– Đối với các lệnh chờ chỉ có giá trị trong ngày.

– Tổng ký quỹ yêu cầu = Số lot đặt lệnh * Mức ký quỹ ban đầu MXV (nguyên tệ) * Hệ số ký quỹ 1.2.

– Sau khi thực hiện thao tác đặt lệnh xong, trên màn hình hiển thị thông báo xác nhận gửi lệnh lên sàn. Khách hàng xác nhận gửi lệnh bằng cách Enter hoặc click chuột vào “Đồng ý”.

– Sau khi xác nhận gửi lệnh lên sàn, màn hình sẽ hiển thị thông báo:

– Chọn Danh sách lệnh” để xem trạng thái của lệnh vừa mới đặt (hoặc Tab Giao dịch/Danh sách lệnh).

5. Tra cứu thông tin Tài khoản
5.1. Danh sách giao dịch
Vào Tab Giao dịch/Danh sách giao dịch

Màn hình Danh sách giao dịch cho biết những giao dịch đã thực hiện thành công. Màn hình cũng cung cấp công cụ tra cứu lịch sử giao dịch.


5.2. Trạng thái mở
Vào Tab Giao dịch/Trạng thái mở.

Màn hình Trạng thái mở cho biết những hợp đồng người dùng hiện đang nắm giữ với các thông tin: Số lượng mua, số lượng bán, Giá thị trường, Giá trung bình, Lãi lỗ dự kiến.


5.3. Trạng thái tất toán
Vào Tab Giao dịch/Trạng thái tất toán

Màn hình Trạng thái tất toán bao gồm tất cả các giao dịch/ trạng thái tương tự (có chung các thông tin: mã TKGD, đối tác, mã hàng hóa, tháng đến hạn, năm đến hạn) nhưng khác chiều giao dịch và có tổng khối lượng bán bằng tổng khối lượng mua.


5.4.Danh sách quản lý ký quỹ 
Vào Tab Giao dịch/Danh sách quản lý ký quỹ.

Màn hình Danh sách quản lý ký quỹ cho phép, người dùng có thể quản lý tình trạng tài khoản của mình với các thông tin về ký quỹ, đặc biệt là tỷ lệ ký quỹ:

– Khi Tỷ lệ ký quỹ hủy lệnh < Tỷ lệ ký quỹ hiện tại ≤ Tỷ lệ ký quỹ cảnh báo: TKGD vi phạm hạn mức cảnh báo.

– Khi Tỷ lệ ký quỹ cắt lỗ < Tỷ lệ ký quỹ hiện tại ≤ Tỷ lệ ký quỹ hủy lệnh: TKGD vi phạm hạn mức hủy lệnh. Hệ thống sẽ hủy tất cả các lệnh ở trạng thái chờ khớp và khớp 1 phần (hủy những phần chưa được khớp) của TKGD vi phạm Tỷ lệ ký quỹ hủy lệnh.

– Khi Tỷ lệ ký quỹ hiện tại ≤ Tỷ lệ ký quỹ cắt lỗ: TKGD vi phạm hạn mức cắt lỗ. Hệ thống sẽ:

+ Hủy 100% các lệnh pending (lệnh đang chờ khớp, lệnh khớp 1 phần thì hủy phần còn lại)

+ Trong trường hợp phương thức xử lý ký quỹ là tự động, hệ thống tự động tạo và đẩy lệnh cắt lỗ (Lệnh thị trường) để tất toán toàn bộ trạng thái mở của TKGD vi phạm Tỷ lệ ký quỹ cắt lỗ. Trong trường hợp phương thức xử lý ký quỹ là không tự động, việc tất toán toàn bộ trạng thái mở sẽ được thực hiện bằng tay.


5.5.Quản lý Tài khoản giao dịch
Vào Tab Người dùng/Tài khoản giao dịch/Quản lý tài khoản giao dịch.

Màn hình Quản lý Tài khoản giao dịch cho phép Người dùng theo dõi những thay đổi về số dư trên tài khoản của mình.

Related posts