* Nếu bạn muốn nhận thêm thông tin về các loại hình đối tác vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở cuối trang này hoặc bấm tham gia khi bạn đã có sự lựa chọn.

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC KINH DOANH

Để bắt đầu, vui lòng điền vào mẫu đăng ký ngắn dưới đây. Một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sớm liên
hệ với bạn để thảo luận về chương trình hoa hồng và các tùy chọn đối tác của bạn.

  Loại
  Tình trạng pháp lý
  Số tài khoản nếu có
  Họ tên
  Số điện thoại
  Email
  Website và mạng xã hội nếu có
  Địa chỉ cư trú
  Loại hình kinh doanh
  Làm thế nào bạn có được khách hàng
  Thông tin giới thiệu về bạn và mô hình hoạt động của bạn

  *** Lưu ý: Xin lưu ý rằng nếu đơn đăng kí của bạn được thông qua, bạn sẽ cần có tài khoản được kích hoạt tại anyholdings.vn. Bạn có thể đăng ký một tài khoản tại đây