Bảng phí giao dịch

SẢN PHẨMNHÓM HÀNG HÓATỔNG PHÍ/LOTTIỀN TỆ
Ngô CBOTNông sản350VNĐ
Ngô mini CBOTNông sản300VNĐ
Đậu tương CBOTNông sản350VND
Đậu tương mini CBOTNông sản300VND
Dầu đậu tương CBOTNông sản350VNĐ
Khô đậu tương CBOTNông sản350VNĐ
Lúa mì CBOTNông sản350VNĐ
Lúa mì mini CBOTNông sản300VNĐ
Cà phê Robusta ICE EUNguyên liệu công nghiệp350VNĐ
Cà phê Arabica ICE USNguyên liệu công nghiệp350VNĐ
Cao su RSS3 TOCOMNguyên liệu công nghiệp350VNĐ
Bông ICE USNguyên liệu công nghiệp350VNĐ
Ca cao ICE USNguyên liệu công nghiệp350VNĐ
Cao su TSR20 SGXNguyên liệu công nghiệp350VNĐ
Đường ICE USNguyên liệu công nghiệp350VNĐ
Bạch kim NYMEXKim loại350VNĐ
Bạc COMEXKim loại350VNĐ
Đồng COMEXKim loại350VNĐ
Quặng sắt SGXKim loại350VNĐ
Dầu WTI mini NYMEXNăng lượng350VNĐ
Dầu WTI NYMEXNăng lượng350VNĐ
Khí tự nhiên NYMEXNăng lượng350VNĐ
Dầu Brent ICE EUNăng lượng350VNĐ
Dầu ít lưu huỳnh ICE EUNăng lượng350VNĐ
Xăng pha chế NYMEXNăng lượng350VNĐ
Related posts